به نام خدا و سلامممم :*
خوبین ؟ :| من خوب نیستم :/ 
پنج شنبه مرحله تشریخی آزمون حسابداری هست و من هـــــیچ نخواندم ! :((
یعنی بازم نصفه و نیمه خوندم :/
فردا رو مرخصی گرفتم که درس بخونم :)
میخواستم اسممو برا امتحان بعدی رد کنم با خودم گفتم ببینم همینو قبول میشم یا نه ؟! :/
امتحان از 100 می باشد و با توجه به نمره تئوری من حداقل باید 73 بیارم که قبول بشم :|
اگه بیوفتم باید 10 تومن پرداخت کنم و دوباره امتحان بدم :/
من نمیخوام دوباره 10 تومن بدم :(( 
عایا قبول می شوم ؟
عایا به آزمون بعدی راه پیدا می کنم ؟
عایا پله های موفقیت را یکی یکی طی میکنم ؟
عایا من حسابدار شرکت برادرم شده و آن نقشه شوم را اجرا میکنم ؟
نقشه شوم = خالی کردن حساب های شرکت و عبور از مرزهای ایران به طور شبانه :>
هنوز تصمیم نگرفتم ژلو رو با خودم ببرم یا نع :دی