به نام خدا :)

اینجا وقتی نزدیک بهار میشیم هوا یه روز سرده یه روز گرم!یه روز بارون دوباره آفتاب! یعنی دقیقا نمیدونی موقع خروج از خونه لباس زمستونی بپوشی یا لباس  بهاری :|

وقتی نزدیک عید میشه کارگر های شهرداری رو می بینی که دارن بلوکه های کنار خیابون رو رنگ میزنن :)

وقتی نزدیک بهار میشه المان های شهرداری رو می بینی که تو میدون های بزرگ شهر در حال نصبه...

و خانومای کارگری که مشغول گل کاری خیابونا و میدون های شهر هستن!

من نمیدونم شهرهای دیگه هم همینطور هست یا نه ! ولی مشهد انصافا برای بهار نو میشه!دم شهرداری گررررم!


* المان های شهرداری در بهار های گذشته 

دریافت    دریافت     دریافت     

* نظرات پست قبلو نشد تایید بزنم :/