یک کودک نوزاد وقتی چشم به نور می گشاید،

و یک کودک شیرخواره وقتی پستان مادر را از شیر تهی می کند،

یک ترسای مومن وقتی نان عشا ربانی را پیش چشم می آورد،

یک عرب وقتی بیگانه ای را مهمان خویش کرده است،

یک ملاح وقتی در نبرد به غنیمت دست یافته است،

و یک خسیس وقتی صندق حرصش را بیش از پیش پر می کند،

همه در احوالی از وجد و نشاط اند،

اما لذت هیچ کس همانند آن عاشق نیست

که معشوقش را که در گوشه ای خفته است، تماشا می کند!


پ ن 1: وقتی این متنو توی صفحه اینستاگرام دوستم خوندم....تمام وجودم غرق لذت شد و یه طعم شیرین مثله حس خوشبختی !علتشم حرفی بود که بارها از ژلو جان شنیدم : وقتی تو خوابی من بیدار میمونم و نگات میکنم ! یه چند بار گیج خواب بودم که فهمیدم داره همینکارو میکنه و حتی یه چیزایی میگفت و کامل نمیشنیدم ولی خیلـــی شیرین بود ^__^

پ ن 2: هر مردی یه سری ویژگی های مثبت داره و یه سری ویژگی منفی! کسی خوشبخته که بتونه با تعریف و تمجید از شوهرش باعث بشه که نقاط مثبتش افزوده و ویژگی های منفی حذف بشه!

 و این کاریست بسیارررر سخت و زمان بر !  و اعتراف میکنم که در توان من یکی نیست و من اعصاب ندارم :/ و بعضی وقتا مثه دیشب دلم میخواد سر ژلو جانو از تنش جدا کنم :@

پ ن 3: ما همچنان درگیر دوماد کردن کاکلی گرامی هستیم ! و من امیدوارم به زودی بهترین گزینه ممکن خانومش بشه و داداش مهربون و پاک دامن منو خوشبخت کنه :ایکس

پ ن 4  : پدر شوهر گلیست از گلهای بهشت :ایکسسسس